SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Cintorínska 5, 91934 Biely Kostol

IČO: 173196171099

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9752000000000009969037 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)