SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Nábrežie Sv.Cyrila 360/28, 97101 Prievidza

IČO: 173196170160

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7256000000009018331001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)