SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Kapitánova 812/29, 94501 Komárno

IČO: 173196170752

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9309000000000211505180 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)