SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Okružná 368/1, 95501 Tovarníky

IČO: 173196170971

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7775000000004026362542 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)