SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Vajanského 601/16, 90201 Pezinok

IČO: 173196170403

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3356000000006658034001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)