SRRZ - RZ pri Cirkevnej spojenej škole


Adresa: Švermova 1224/10, 06901 Snina

IČO: 173196172518

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9609000000000461713425 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)