SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej škole


Adresa: Železničná 6, 98701 Poltár

IČO: 173196170152

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0302000000001926311253 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)