SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Za hradbami 1, 90201 Pezinok

IČO: 173196170975

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7656000000006612554001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)