SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Holubyho 1053/15, 92101 Piešťany

IČO: 173196171024

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3911110000006619535006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)