SRRZ - Rodičovské združenie pri MŠ


Adresa: P. O. Hviezdoslava 65, 079 01 Veľké Kapušany

IČO: 173196171076

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1609000000000552837538 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)