SRRZ - Rodičovské združenie pri Gymnáziu J. Fándlyho Šaľa


Adresa: Školská č. 3, 92701 Šaľa

IČO: 173196170224

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0731000000004230064905 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)