Spolok vinohradníkov a vinárov POLYHOS


Adresa: Chlmecká 5/9, 076 52 Malý Horeš

IČO: 42406595

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0852000000000017241177 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)