Spolok evanjelickej mládeže a detí


Adresa: Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 48413283

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4209000000005120139106 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)