Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Košice


Adresa: Hemerkova 22, 04023 Košice

IČO: 173353610001

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9311000000002621770605 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)