Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.


Adresa: Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 45734445

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8556000000005878514002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)