Spájanie generácií


Adresa: Komenského 1116/21, 04001 Košice

IČO: 50023471

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7011110000001375108004 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)