Sokolej SNP o.z.


Adresa: SNP 1, 06601 Humenné

IČO: 45788928

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8511110000001040032001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)