Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Spišská Nová Ves


Adresa: Levočská 14, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 006981720017

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2009000000000101382394 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)