Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Košice-okolie


Adresa: Moldavská cesta 348/61, 04402 Turňa nad Bodvou

IČO: 006981720009

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7609000000000441244748 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)