SZZP Základná organizácia zrakovo postihnuých


Adresa: J. Hollého 2, 97101 Prievidza

IČO: 006981720072

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2009000000000066513028 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)