Slovenský zväz záhradkárov ZO Vráble


Adresa: Štúrova 1147/3, 95201 Vráble

IČO: 001781520266

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8709000000000031234280 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)