Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 2-3 Bratislava - Trnávka Zlaté piesky


Adresa: P.O.BOX 32, 820 16 Bratislava-Vrakuňa

IČO: 001781520004

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7009000000000011460942 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)