Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 16-42 Zavar


Adresa: Pažitná 8, 91926 Zavar

IČO: 001781520568

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7709000000000286574156 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)