Slovenský zväz vojakov v zálohe


Adresa: Hradská 79, 82107 Bratislava

IČO: 308446220001

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8009000000000170285555 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)