SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH; Základná organizácia č. 216


Adresa: Námestie 1. mája č.5, 90044 Tomášov

IČO: 126649790022

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5809000000000182214623 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)