Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Kuchyňa


Adresa: Kuchyňa 264, 90052 Kuchyňa

IČO: 126649790082

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6965000000000020310524 / kód banky: 6500 (Poštová banka, a.s.)