Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 768 Košice


Adresa: Radlinského 6, 040 17 Košice-Mestská časť Barca

IČO: 126649790095

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3275000000004016790519 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)