Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 698 Smižany


Adresa: Staničná 2, 053 11 Smižany

IČO: 126649790073

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3109000000000523784895 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)