Slovenský zväz telesne postihnutých, Základá organizácia č. 653 Snina


Adresa: Strojárska (nebolé pridelené súpisné číslo), 06901 Snina

IČO: 126649790080

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2709000000000086917628 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)