Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 700


Adresa: Kaľava 30, 05342 Kaľava

IČO: 126649790019

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9509000000000522543598 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)