Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia rodičov so zdravotne postihnutými deťmi


Adresa: Garbiarska (podchod, bez súpisného čísla), 03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 126649790032

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4409000000000056717924 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)