Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia č. 527


Adresa: Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 126649790040

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0675000000004020676516 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)