Slovenský zväz sclerosis multiplex Zvolen Klub SM pri SZSM


Adresa: Jedľová 1364/1, 96001 Zvolen

E-mail: zvklubsm@gmail.com

IČO: 008969000021

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6209000000000400210023 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)