Slovenský zväz sclerosis multiplex Rimavská Sobota Klub SM pri SZSM


Adresa: Hlavná 5, 98001 Rimavské Janovce

IČO: 008969000016

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9409000000000380797225 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)