Slovenský zväz sclerosis multiplex, Poprad Klub SM pri SZSM


Adresa: Lúčna 2710/6, 05801 Poprad

IČO: 008969000023

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4009000000000494224468 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)