Slovenský zväz sclerosis multiplex Partizánske Klub SM pri SZSM


Adresa: Gen. Svobodu 853/31, 95801 Partizánske

IČO: 008969000014

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3309000000000372812798 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)