Slovenský zväz sclerosis multiplex Levice Klub SM pri SZSM


Adresa: Vajanského 19, 93401 Levice

IČO: 008969000007

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8909000000000221744572 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)