Slovenský zväz sclerosis multiplex Humenné Klub SM pri SZSM


Adresa: Hlavná 266/143, 06782 Dlhé nad Cirochou

IČO: 008969000004

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6409000000000462598932 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)