Slovenský zväz sclerosis multiplex Banská Bystrica Klub SM pri SZSM


Adresa: Družstevná 78/530, 97632 Badín

IČO: 008969000001

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0209000000000300552333 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)