Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Poprad


Adresa: Kollárova 14, 058 01 Poprad

IČO: 001783220703

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0709000000000093279636 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)