Slovenský zväz astronómov, Miestna organizácia Banská Bystrica


Adresa: P.O.BOX 86, 97590 Banská Bystrica

IČO: 004705030002

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9452000000000008831087 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)