Slovenský spolok študentov farmácie


Adresa: Odbojárov 10, 83232 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 31753078

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6311110000001579821004 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)