Slovenský skauting, 122. zbor anjelov strážnych Poprad


Adresa: Vydrník 114, 05914 Vydrník

IČO: 005987210122

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5675000000004020912005 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)