Slovenský skauting, 117. Zbor Sv. Františka z Assisi


Adresa: Čerňavská 155/18, 91442 Horné Srnie

IČO: 005987210117

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3456000000004501607001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)