Slovenský skauting, 112. zbor Prameň Prešov - Sekčov


Adresa: Jurkovičova 3, 08001 Prešov

IČO: 005987210112

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4856000000008843241001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)