Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Malé Leváre - Veľké Leváre


Adresa: Veľké Leváre 814, 90873 Veľké Leváre

IČO: 001782090101

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6756000000003270114001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)