Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Liptovský Hrádok


Adresa: Liptovský Hrádok ( bez prideleného súpisného čísla, 03301 Liptovský Hrádok

IČO: 001782090504

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0409000000000056712242 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)