Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Hurbanovo


Adresa: Kostolná 24, 94701 Hurbanovo

IČO: 001782090401

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0309000000000026390254 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)