Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava - okolie


Adresa: Pribinova 15, 903 01 Senec

IČO: 31773257

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK3002000000000003032112 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)