Slovenská únia Joga v dennom živote, organizačná zložka Spoločnosť Joga v dennom živote


Adresa: Československej armády 29, 08001 Prešov

IČO: 173353610003

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7375000000004016713345 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)